OnePageFree.com

Kataloog - Külaseltsid

AÜ Mõisaküla Mõisaküla mittetulundusühistu
Boose Selts Külaliikumist ja seltsi tegevust kajastav koduleht.
Haeska külaselts Külaselts, mis tegeleb aktiivselt segarahvatantsuga, näitlemisega, käsitööga, õpitubade korraldamisega, majutamisega.
HellaTempa Külaselts Hiiumaa külade Hellamaa ja Tempa külaselts
KALLASTE RAHVAMAJA
Kraavi külaselts MTÜ Külaseltsi kodulehekülg
Matsalu naisselts Matsalu küla Lihula vald Lääne maakond
MTÜ Adavere Mõisa Selts
MTÜ Jõevalla Külade Selts
MTÜ Kebeli külaselts Mittetulundusühingu Kebeli külaselts kodulehekt
MTÜ Põltsamaa Emadeklubi Kõik meie klubist
MTÜ Prangli Külalelts käsitöö ja vabaaeg
MTÜ Salla Seltsimaja ümbruse korrastamine Teeme Ära 2010 raames Teeme Ära kodanikualgatus Lääne-Virumaal Salla külas
MTÜ Särevere Mõisarahva Selts Seltsi eesmärgiks on kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna elanike heaolu suurendamine, kohaliku tasakaalustatud arengu toetamine ja väärtustamine ning suurema sotsiaalse sidususe loomine.
MTÜ Seliste Selts Seliste Selts on oma külakogukonda ühendav selts
MTÜ Tagavere Optimistid
MTÜ Vastseliina Külade Ühendus
nihatu külaselts külaseltsi tegemistest ja küla elust
Puhja seltsimaja naisrühm Rukkilill rahvatantsu rühma rukkilill tegemised
Rõude Küla Selts MTÜ Külaelu edendamine.Endiste Väike-ja Suure-Rõude mõisade territooriumitel paiknevate külade ühendus.
VENEKÜLA KÜLA

Tagasi