OnePageFree.com

Disclaimer

Saidi sisu ja teenuseid pakutakse Kasutajale põhimõttel "ON NAGU ON". Kasutaja võtab vastu ja tunnistab, et ei OnePageFree.com, selle omanikud, töötajad, ega ükski esindaja ei ole mingil moel vastutav loodud kodulehe kasutamisest Kasutaja poolt või mingil eesmärgil ühegi teenuse kasutamisest või teenusele toetumisest tekkinud ühegi kahju, kadu, kulu või kulude eest. Ilma piiranguteta eelnevale, välistab OnePageFree.com siinkohal seaduses lubatud määral kõik garantiid ja esindatuse kogu sisu ja teenuste eest, kaasa arvatud, kuid mitte ainult kogu informatsioon, nimed, kujutised, pildid, logod ja ikoonid, mis on osa neist, ning kaasa arvatud, kuid mitte ainult garantiid rahuldava kvaliteedi suhtes, sobivuse suhtes mingiks kindlaks otstarbeks, kolmanda osapoole õiguste või ühegi seaduse rikkumise suhtes ning ühilduvuse, turvalisuse ja täpsuse suhtes.

Kasutaja nõustub, et kaitseb, vabastab ja hoiab OnePageFree.com vabana kõigist nõuetest, vastutustest, kadudest, kuludest ja pretensioonidest, kaasa arvatud OnePageFree.com-i, tema esindajate, klientide, juhtide ja töötajate vastu esitatud põhjendatud advokaaditasudest, mis võivad tekkida või tuleneda ühestki Kasutaja, tema agendi, töötajate või tema poolt volitatud isikute poolt pakutud või osutatud teenustest.