OnePageFree.com

Disclaimer

Sivujen sisältö ja palvelut tarjotaan Käyttäjälle "SELLAISENAAN". Käyttäjä vastaanottaa ja hyväksyy, että OnePageFree.com, yrityksen omistajat, työntekijät tai kukaan edustaja ei ole millään lailla vastuussa luotujen sivustojen Käyttäjän toimesta tapahtuvasta käytöstä tai missään tarkoituksessa tapahtuvasta minkäänlaisten tarjottavien palveluiden käytöstä tai palvelun käyttöön liittyvästä minkäänlaisesta vahingosta, menetyksestä tai kustannuksista. Edellä esitettyä rajoittamatta, OnePageFree.com sanoutuu täten irti lainsäädännön sallimissa määrin kaikista sisältöön ja palveluihin liittyvistä takuista ja edustuksista, mukaan lukien, mutta ei kuitenkaan rajoittuen, kaiken tiedon, nimet, hahmot, kuvat, logot ja kuvakkeet, jotka ovat osa kokonaisuutta, ja mukaan lukien, mutta ei kuitenkaan ainoastaan tyydyttävään laatuun liittyvän takuun, sopivuuden johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen, kolmannen osapuolen oikeudet tai minkä tahansa lainrikkomuksen sekä vastaavuuden, turvallisuuden ja tarkkuuden.

Käyttäjä hyväksyy, että puolustaa, vapauttaa ja suojaa OnePageFree.comin kaikista vaatimuksilta, vastuulta, tappiolta, kustannuksilta ja reklamaatiolta , mukana lukien OnePageFree.comille, heidän edustajilleen, asiakkailleen, johtajilleen ja työntekijöilleen esitetyt asianajajien palkkiot, jotka voivat aiheutua tai juontua jostain Käyttäjän, hänen edustajansa, työntekijänsä tai hänen valtuuttamiensa henkilöiden tarjoamista tai osoittamista palveluista .