OnePageFree.com

Käyttöehdot

Ole hyvä ja tutustu huolellisesti käyttöehtoihin (jäljempänä Ehdot), jotka hyväksyt OnePageFree.comia käyttäessäsi.

 1. Ehtojen hyväksyminen
   
  1. OnePageFree.com tarjoaa omia palvelujaan näiden Ehtojen mukaisesti, joita OnePageFree.com voi silloin tällöin ilman edeltävää ilmoitusta muuttaa.
  2. OnePageFree.comin käytön aikana voi ilmetä uusia tai muutettuja käyttöä koskevia ehtoja, joita sinun on noudatettava. Kaikki nämä muutokset muodostavat Ehtojen erottamattoman osan.

 2. Palvelun kuvaus

  OnePageFree.com tarjoaa hosting –palvelua sekä mahdollisuuden luoda ulkoasultaan yksinkertaiset ja yhtenäiset verkkosivut tai ilmoitukset. OnePageFree.com, omistajat ja työntekijät eivät luo verkkosivuja eivätkä myöskään voi vastata niiden sisällöstä muista rikkomuksista. Onepagefree.comin kohderyhmänä ovat pienyritykset sekä ammatinharjoittajat.

 3. Maksut ja palautukset
   
  1. OnePageFree.com tekee yhteistyötä 2Checkout.comin kanssa.
  2. Suoritettua maksua ei voida perua.
  3. OnePageFree.comia ei voida missään tapauksessa tai kenenkään vaatimuksesta vaatia näin toimimaan.

 4. Veloituksettoman palvelun periaatteet

  OnePageFree.com luo mahdollisuuden laatia verkkosivut veloituksetta. OnePageFree.comin käyttäjät sitoutuvat noudattamaan seuraavia ehtoja:

  1. veloituksettomien palvelujen suhteen OnePageFree.com pidättää oikeudet muuttaa palvelua.
  2. Käyttäjä ei yritä itsenäisesti sulkea tai poistaa logoa tai muita OnePageFree.comin tai muuta yhteistyökumppaneiden toimesta verkkosivuille lisättyä tietoa.

 5. Käytös
   
  1. Sitoudut siihen, että kaikki tiedot, tekstit, ohjelmat, musiikki, logot, video- ma muut materiaalit sivuillasi (jäljempänä Sisältö) esitetään sivuilla täysin omalla vastuullasi. Tämä tarkoittaa sitä, että Sinä - ei OnePageFree.com – olet täysin vastuussa sivuillasi esittämästä Sisällöstä.
  2. OnePageFree.comilla ei ole mahdollisuutta tarkistaa CMS:n avulla ladattua aineistoa, ja tästä syystä se ei missään tapauksessa myöskään vastaa käyttäjien verkkosivujen sisällöstä eikä myöskään minkäänlaisesta tappiosta – aineellisesta tai aineettomasta – jota on aiheutunut OnePageFree.comin avulla laadittujen verkkosivujen kautta.
  3. OnePageFree.comia ei voi käyttää mihinkään seuraavista tarkoituksista:
   1. laitonta toimintaa edesauttavan sisällön lataamiseen sivuille, levittämiseen, demonstrointiin tai muulla tavalla tapahtuvaan välittämiseen (jäljempänä Levitys);
   2. Sisällön Levittämiseen, jonka levitysoikeuksia ei ole;
   3. jonkin kolmannen henkilön aineettomia tai aineellisia oikeuksia haittaavan Sisällön Levittämiseen;
   4. vähemmistöjen sortamiseen ja solvaukseen;
   5. nudististen, pornografisten, eroottisten tai muiden luonteeltaan seksuaalisten aineistojen Levittämiseen;
   6. käyttäjien manipulointiin otsikkoja vaihtamalla;
   7. ei-toivotun tiedon ja muun roskapostin levittämiseen;
   8. tietokonevirusten, vakoiluohjelmien tai muiden verkkosivujen ja organisaatioiden toimintaa haittaavien ohjelmien Levittämiseen;
   9. harkittuun tai harkitsemattoman paikallisten, Euroopan tai kansainvälisten lakien rikkomiseen;
   10. muiden oikeuksien rikkomiseen tai ahdistamiseen;
   11. käyttäjien henkilökohtaisten tietojen keräämiseen, säilyttämiseen tai levittämiseen ilman henkilön suostumusta;
  4. Edellä esitetyn lisäksi, OneFreePage.com ei voi ottaa eikä ota mitään vastuuta tavaroista tai palveluista, joita tarjotaan OneFreePage.comin avulla laadituilla verkkosivuilla.
  5. Hyväksyt sen, että OnePageFree.comilla on oikeus (joskaan ei velvollisuutta) oman harkintansa mukaan poistaa mitkä tahansa sivut tai minkä tahansa Sisällön. Maksettuja summia ei palauteta.
  6. Olet hyväksynyt sen, että OnePageFree.comilla on oikeus (joskaan ei velvollisuutta) poistaa tietokannasta mitkä tahansa sivustot, joilla ei ole Sisältöä. Yleensä tällaiset ”siivoukset” suoritetaan 7 päivän kuluttua sivujen luomisesta.

 6. Takuu

  Ymmärrät ja hyväksyt seuraavaa:
  1. Käytät OnePageFree.comia omalla riskillä. OnePageFree.com tarjoaa palvelujaan ”sellaisenaan” ja OnePageFree.com, sen omistajat tai työntekijät, eivät myönnä mitään takuuta sille, että palvelu vastaa jotain tiettyä tarkoitusta;
  2. OnePageFree.com ei vastaa laadittujen verkkosivujen sisällöstä.
  3. OnePageFree.com ei takaa, että (i) laaditut sivut vastaavat kokonaisuudessaan odotuksiasi, (ii) OneFreepage.com toimii moitteettomasti, jatkuvasti, täysin turvallisesti eikä sisällä mitään virheitä, (iii) tulokset, joita voidaan saavuttaa OneFreepage.comin avulla ovat tarkkoja ja varmoja, (iv) mitkä tahansa ohjelmiston virheet ja virhearvioinnit korjataan. Mikäli Onepagefree.com tai sen avulla luodut verkkosivut edellyttävät palvelun tai laitteiden tai ohjelmiston ostamista, OnePageFree.com ei ole millään lailla vastuussa aiheutuneista kustannuksista.
  4. Minkä tahansa aineiston lataaminen joiltakin sivuilta OneFreePage.comin avulla luoduille sivuille suoritetaan omalla vastuulla ja tietoisena siitä, että ainoastaan Sinä itse vastaat kyseiseen lataamiseen liittyen kaikista mahdollisista tietokoneverkolle aiheutuvista vahingoista tai tietojen katoamisesta.
  5. Mikään OnePageFree.comin kautta jaettu neuvo tai tieto, suullinen tai kirjallinen, ei johda kohdassa f) mainittuun takuuseen.
  6. OnePageFree.com myöntää sivustoille takuun sivustojen toiminnasta OnePageFreen palvelimella tietyn ajanjakson ajan, josta käyttäjä on edeltävästi maksanut. Takuu kattaa ainoastaan sivustojen ohjelmistovirheet. Sivustojen ohjelmistovirheiden ollessa kyseessä, OnePageFree.com korjaa virheet 30 päivän kuluessa. Takuu ei kata vikoja, jotka voivat aiheutua tietyissä selaimissa tai tiettyjen selainten päivitetyissä versioissa.
  7. OnePageFree.comin vastuun rahallinen määrä ei missään tapauksessa ylitä käyttäjän toimesta OnePageFree.comille suorittamaa summaa.

 7. Sivustojen ja verkkotunnuksen omistusoikeus
   
  1. OnePageFree.comin palvelut ovat luonteeltaan sovelluspalveluja (ASP). Onepagefree.comin järjestelmässä luotujen sivustojen käyttäjä ei saa sivuja itselleen eikä voi niitä tästä syystä myöskään siirtää mihinkään muuhun palvelimeen tai käyttää niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Verkkosivuja ei voida erottaa hosting –palvelusta, jota OnePageFree.com tarjoaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun käyttäjä päättää OnePageFree.comin hosting –palvelun käytön, myös hänen sivustonsa poistetaan automaattisesti. Myös vastaava kolmannen tason verkkotunnus poistetaan.
  2. Mikäli käyttäjä rekisteröi toisen tason verkkotunnuksen OnePageFree.comin kautta, hän saa sen kokonaisuudessaan omistukseensa. Toisen tason verkkotunnuksen siirtämiseksi OnePageFree.comin palvelimilta toiseen internetpalvelimeen, edellyttää uuden palveluntarjoajan suorittamaa siirtoa.

 8. Arviointi
   
  1. Arvioitavaksi voidaan esittää ainoastaan valmiita sivuja yksityiskohtaisine yhteystietoineen.
  2. Omia sivujaan ei voi arvioida.

 9. Tekniset vaatimukset
   
  1. Käyttäjän internetselain
   • Käyttäjän internetselain: MS Internet Explorer, vähintään versio 6.0 tai Mozilla Firefox, vähintään versio 1.5.